Advokat Lars Nordberg

 
Adress:
Prästgatan 39, 1 tr
831 31 Östersund
(ingång mellan Dressman och Volt)
Öppettider: Månd-Torsd 10-12,13-16
Fredagar är kontoret stängt.
Telefon: 063-12 49 42
Telefax: 063-12 49 45
Mobil Lars Nordberg:
070-585 45 40

(Om telefonkontakt önskas träffas Nordberg lättast per telefon Må-To 1500-1700)

 

E-post:

lars.nordberg@ostersundsadvokatbyra.se

 

Intresseföreningen för Storsjöns skydd:

E-post:

info@storsjonsskydd.dinstudio.se

Hemsida:

www.storsjonsskydd.dinstudio.se

 

Huvudsakliga verksamhetsområden  

Byrån arbetar bla med nedanstående juridiska tjänster:

 

 

Bouppteckningar

Dödsboförvaltningar

Arvskiften

Boutredningsmannauppdrag

Bodelningar i äktenskapsskillander

Bodelningar i samboseparationer

Upprättande av familjejuridiska handlingar, som testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord mm

 

Rättsutredningar i arvs och bodelningsärenden


Fastighetsöverlåtelser, kontraktsskrivningar

Generationsskiften

Offentlig biträde, LVU, LPT, LVM-mål

Allmän Juridisk rådgivning

 

Östersunds Advokatbyrå AB

Vid Östersunds Advokatbyrå AB arbetar advokat Lars Nordberg, som har varit verksam som jurist och advokat sedan början på 1980-talet. 

 

Verksamhetsinriktning

Byrån arbetar huvudsakligen idag med familjerätt, som dödsboutredningar i tvistiga ärenden . Vi arbetar även som offentligt biträde och ombud i förvaltningsdomstol.

 

Advokat Lars Nordberg

Lars Nordberg har lång erfarenhet av och arbetar mycket med dödsboutredningar och bodelningar i dödsfallssituationer och i äktenskapsskillnads- och samboärenden samt med familjerätt i övrigt.

Lars Nordberg arbetar även mycket med fastighetsöverlåtelser både inom familjen och på marknaden, tex som god man enligt samäganderättslagen, uppträder ofta som offentligt biträde i förvaltningsrätt i mål om tvångsomhändertagande av barn och unga mm.

 

Material att beställa:

BOUPPTECKNING-BOUTREDNING-ARVSKIFTE

Informationsmaterial på ca 20 sidor om dödsbon och de problem som uppkommer i samband med dödsfall, särskilt utformat som information till delägare. Författare Lars Nordberg.

Beställ genom att skicka Lars Nordberg ett mail så får du ett svar med en bifogad pdf-fil kostnadsfritt. Om du vill ha den i pappersform kostar det 20,- i porto mm att erläggas i efterskott till plus-bankgiro.