fd advokat Lars Nordberg

 
Adress:
Prästgatan 39, 1 tr
831 31 Östersund
(ingång mellan Dressman och Volt)
Öppettider: Månd-Onsd 10-12,13-16
Torsdag och fredag är kontoret normalt stängt.
Mobil Lars Nordberg:
070-585 45 40

(Om telefonkontakt önskas träffas Nordberg lättast per telefon Må-Onsd 1400-1500)

 

E-post:

lars.nordberg@ostersundsadvokatbyra.se

 

Intresseföreningen för Storsjöns skydd:

E-post:

skyddastorsjon@ostersundsadvokatbyra.se

Facebok:

Intresseföreningen Storsjöns Skydd

Huvudsakliga verksamhetsområden  

Byrån arbetar bla med nedanstående juridiska tjänster:

 

 

Bouppteckningar

Dödsboförvaltningar

Arvskiften

Boutredningsmannauppdrag

Upprättande av familjejuridiska handlingar, som testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, bodelningar mm

 

Rättsutredningar i arvs och bodelningsärenden


Fastighetsöverlåtelser, kontraktsskrivningar

Generationsskiften

Allmän Juridisk rådgivning

 

Nordberg Juridik AB, fd Östersunds Advokatbyrå AB

Vid Nordberg Juridik AB arbetar fd advokat Lars Nordberg, som har varit verksam som jurist och advokat sedan början på 1980-talet. Lars Nordberg är numera pensionerad och har lämnat Advokatsamfundet men arbetar deltid.

 

Verksamhetsinriktning

Byrån arbetar huvudsakligen idag med familjerätt, som dödsboutredningar i tvistiga ärenden .

 

Lars Nordberg

Lars Nordberg har lång erfarenhet av och arbetar mycket med dödsboutredningar och bodelningar i dödsfallssituationer och i äktenskapsskillnads- och samboärenden samt med familjerätt i övrigt.

Lars Nordberg har arbetat mycket med fastighetsöverlåtelser både inom familjen och på marknaden, tex som god man enligt samäganderättslagen, uppträder ofta som offentligt biträde i förvaltningsrätt i mål om tvångsomhändertagande av barn och unga mm.

 

Personuppgiftsregistrering:

Uppgift om alla kunder registreras löpande i digitalt kundregister med uppgift om namn, adress, ärende, ärendets status vid upprättandet, motpart och betalningsgrund (rättskydd, rättshjälp, faktureras mm). Utöver denna kundregistrering som sparas tills vidare i minst 10 år och i vissa fall betydligt längre så sparas alla kundhandlingar digitalt som upprättats digitalt samt alla övriga handlingar som inkommit till advokatbyrån digitalt i minst 10 år och i vissa fall betydligt längre.

 

Utöver detta digitala register så sparas en papperskopia på alla handlingar som inkommit till advokatbyrån eller som producerats av advokatbyrån i minst 10 år och i normalfallet betydligt längre. Syftet med denna långsiktiga arkivering är att kunna göra långsiktiga jävskontroller och att kunna svara för vad som upprättats för kundens räkning efter lång tid, tex när kunden själv har avlidit mm. Advokatbyrån följer GDPR vid personuppgiftsregistrering och har legitimt intresse och rättslig grund för registreringen. Advokatbyrån tillämpar i normalfallet inte samtycke för registreringen utan registrerar det som måste registreras i kundrelationer pga legitimt intresse.

 

Material att beställa:

BOUPPTECKNING-BOUTREDNING-ARVSKIFTE

Informationsmaterial på ca 20 sidor om dödsbon och de problem som uppkommer i samband med dödsfall, särskilt utformat som information till delägare. Författare Lars Nordberg.

Beställ genom att skicka Lars Nordberg ett mail så får du ett svar med en bifogad pdf-fil kostnadsfritt. Om du vill ha den i pappersform kostar det 20,- i porto mm att erläggas i efterskott till plus-bankgiro.