Advokat Lars Nordberg

 

SEMESTERSTÄNGT 29/6-
10/8 KL 1000. VÄLKOMMEN ÅTER


Adress:
Prästgatan 39, 1 tr
831 31 Östersund
(ingång mellan Dressman och Sporttjänst)
Öppettider: Månd-Torsd 10-12,13-16
Fredagar är kontoret stängt.
Telefon: 063-12 49 42
Telefax: 063-12 49 45
Mobil Lars Nordberg:
070-585 45 40

(Om telefonkontakt önskas träffas Nordberg lättast per telefon Må-To 1500-1700)

 

E-post:

lars.nordberg@ostersundsadvokatbyra.se

 

Intresseföreningen för Storsjöns skydd:

E-post:

info@storsjonsskydd.dinstudio.se

Hemsida:

www.storsjonsskydd.dinstudio.se

 

Huvudsakliga verksamhetsområden  

Byrån arbetar bla med nedanstående juridiska tjänster:

 

 

Bouppteckningar

Dödsboförvaltningar

Arvskiften

Boutredningsmannauppdrag

Bodelningsförrättaruppdrag

Bodelningar i äktenskapsskillander

Bodelningar i samboseparationer

Biträde i vårdnads-, boende- och umgängestvister

Beräkning av underhållsbidrag

Upprättande av familjejuridiska handlingar, som testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord mm

 

Rättsutredningar i arvs och bodelningsärenden


Fastighetsöverlåtelser, kontraktsskrivningar

Generationsskiften

Offentlig biträde, LVU, LPT, LVM-mål

Ombud i rättstvister i och utanför domstol

Allmän Juridisk rådgivning

 

Östersunds Advokatbyrå AB

Vid Östersunds Advokatbyrå AB arbetar advokat Lars Nordberg, som har varit verksam som jurist och advokat sedan början på 1980-talet. 

Verksamhetsinriktning

Byrån arbetar huvudsakligen med familjerätt, som dödsboutredningar i tvistiga ärenden och som ombud i vårdnads-boende och umgängestvister. . Vi arbetar även som offentligt biträde och ombud i domstol i andra typer av ärenden efter överenskommelse.

Advokat Lars Nordberg

Lars Nordberg har lång erfarenhet av och arbetar mycket med dödsboutredningar och bodelningar i dödsfallssituationer och i äktenskapsskillnads- och samboärenden samt med familjerätt i övrigt, som tex beräkning av underhållsbidrag, umgängesmål mm.

Lars Nordberg arbetar även mycket med fastighetsöverlåtelser både inom familjen och på marknaden, tex som god man enligt samäganderättslagen, uppträder ofta som offentligt biträde i förvaltningsrätt i mål om tvångsomhändertagande av barn och unga mm samt arbetar som ombud i tvistemål i övrigt både i och utanför domstol med tonvikt på vårdnads och umgängesmål.

Kostnadsfri rådgivning

Byrån ger 15 minuter kostnadsfri rådgivning. Detta är i första hand förbehållet boende i Jämtlands Län och rådgivning ges i mån av tid. Ring eller maila din fråga till advokat Nordberg så får du ett svar inom ett par dagar. Efter 15 minuter debiteras sedvanlig timtaxa. För första timmen debiteras således 0,75 timmar och därefter fullt timarvode. Avdrag för kostnadsfri rådgivning ges endast om det är beställt sådan från början.

Material att beställa:

BOUPPTECKNING-BOUTREDNING-ARVSKIFTE

Informationsmaterial på ca 20 sidor om dödsbon och de problem som uppkommer i samband med dödsfall, särskilt utformat som information till delägare. Författare Lars Nordberg.

Beställ genom att skicka Lars Nordberg ett mail så får du ett svar med en bifogad pdf-fil kostnadsfritt. Om du vill ha den i pappersform kostar det 20,- i porto mm att erläggas i efterskott till plus-bankgiro.